Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób które:
• obserwują u siebie uczucie smutku, przygnębienia, wahania nastroju
• doświadczają stanów lękowych, które utrudniają codzienne funkcjonowanie
• cierpią na dolegliwości natury somatycznej pomimo braku medycznych przyczyn
• doświadczają natrętnych myśli i czynności
• mają trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi
• potrzebują pomocy w pokonaniu kryzysów życiowych
• nie radzą sobie z urazowymi wydarzeniami
• oczekują pomocy w nabywaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem
• chciałaby rozwijać umiejętności radzenia sobie ze wstydem i nieśmiałością
• potrzebują wsparcia w budowaniu poczucia własnej wartości
• przeżywają niewystarczającą satysfakcję z życia i poczucie braku wpływu na swoje życie
• mają problemy w życiu zawodowym i w pracy

 

Terapia małżeństw i par przeznaczona jest dla osób które w swoich związkach:
• konfliktów i doświadczają nieporozumień
• mają trudności we wzajemnej komunikacji
• przeżywają kryzys w związku
• pragną uniknąć rozwodu/rozstania
• zmagają się z chorobą somatyczną
• zaznały zdrady, zazdrości, braku zaufania,
• potrzebują wsparcia z powodu przeżytej straty
• nie chcą powtórzyć wzorców wyniesionych z domów rodzinnych
• chcą polepszyć jakość relacji między sobą

Z terapii rodzinnej warto skorzystać, gdy:
• problemy jednego z członków rodziny oddziałują na relacje z pozostałymi jej członkami
• rodzina przeżywa kryzys i nie radzi sobie ze skutkami zachodzących zmian
• poszczególne osoby w rodzinie doświadczają trudności we wzajemnej komunikacji
• przeżywają sytuacje konfliktowe
• w rodzinie występuje choroba jednego z jej członków
• rodzice doświadczają trudności wychowawczych z dzieckiem
• po rozwodzie trudno jest poradzić sobie z zaistniałymi zmianami
• członkowie rodziny chcą pracować nad poprawą wzajemnych relacji